SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Với nhiều loại vật liệu khác nhau, Cao Su Việt có thể đáp ứng nhiều trục cao su trong máy in của các hãng khác nhau, cả trục in thường và trục in lưỡng tính.

 Trục cao su ngành in    Lô PU ngành in ấn
 Trục cao su ngành in  Lô PU ngành in ấn

ttld, v.rubberShare |  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)
  Phễu hút ngành bao bì  (12/06/2018)
  Trục ép đế in flexo  (30/05/2018)
  Trục in pu flexo  (28/05/2018)