SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục corona được bọc lớp vật liệu silicone chịu nhiệt có điện trở cách điện cao. Ứng dụng trong dây chuyền xử lý bề mặt nhằm cải thiện tính bám dính cho màng nhựa, bao bì.

Trục silicone corona
Trục cao su ngành in
Trục silicone corona Trục cao su ngành in


cao su viet | lmt Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)