SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su phủ bóng chịu hóa chất, ổn định kích thước, cho bề mặt đẹp khi tráng.


​Trục phủ bóng UV
Trục tráng bóng


caosuviet | lmtShare |