SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su phủ bóng chịu hóa chất, ổn định kích thước, cho bề mặt đẹp khi tráng.


​Trục phủ bóng UV
Trục tráng bóng


caosuviet | lmtShare |  Trục cao su in flexo UV  (11/10/2019)
  In flexo UV  (09/10/2019)
  Bánh xe PU bạc đạn  (07/10/2019)