SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Lô tráng varnish yêu cầu vật liệu kháng tốt các loại dung môi phân cực như Ketone và Ester.

Trục tráng bóng PU
Trục lăn sơn bóng UV
Trục tráng bóng PU
Trục lăn sơn bóng UV


caosuviet | lmtShare |