SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bao bì nhựa trước khi in đều được qua công đoạn xử lý corona, nhằm loại bỏ sức căng bề mặt màng film. Thiết bị xử lý corona được lắp trên máy thổi màng hoặc lắp trực tiếp trên máy in. Màng film sau khi được xử lý corona sẽ giúp bám dính mực in tốt hơn.

Trục silicone xử lý corona
Trục xử lý corona
 Trục silicone xử lý corona  Trục xử lý corona

 

caosuviet | hnt

Share |  Trục in PU  (30/03/2021)
  Lô nước trục in offset  (23/03/2021)
  Trục lăn keo máy bồi  (09/03/2021)